MotivUtsikt fr. Bergshyddan. Kapellet tv. och Birkalund, Altona närmast th. fr.s.ö.
Gata: Otterstav., Skogsg. (Gjuteribacken)
Kvarter: Ringaren, Kullen, Berghällen
Nyckelord: Stadsmiljö Hus Exteriör
KommentarMapp 750-799 Neg: Werner glasplåt Bild: Fotoarkivet
Album nr: VIII:15
Antal kopior: 1
Fix: FT
Regdata: Mona 2001-10-15 [J]
Fotodatum 1928
Fotograf
KommundelLilla Alby
Arkivbildare
Upphovsrtt
Databasid1114
Bildnummer
 
G tillbaka
Bidra med information om bilden