MotivStadsparken (Sundbybergsparken)
Gata: Humblegatan-Landsvägen
Kvarter: Vid Stenvillan)
Nyckelord: Stadsmiljö Exteriör Parker
KommentarBild 8913, Album X11 kvarter (Stenvillan)
Mapp 8901-8950 Bild: Fotoarkivet
Antal kopior: 1
Fix: FT
Regdata: Marika 1996-05-30
Fotodatum 1915
Fotograf
KommundelCentrala Sundbyberg
Arkivbildare
Upphovsrtt
Databasid359
Bildnummer
 
G tillbaka
Bidra med information om bilden