MotivSundbybergs Stadspark
Gata: Landsvägen-Humblegatan
Kvarter: Vid dåvarande Stenvillan
Nyckelord: Stadsmiljö Exteriör Parker
KommentarBild 9316 i album X11 Kvarter Stenvillan
Mapp 8901-8950 Bild: Fotoarkivet
Antal kopior: 1
Fix: FT
Regdata: Marika 1996-05-30
Fotodatum 6.5.1915
Fotograf
KommundelCentrala Sundbyberg
Arkivbildare
Upphovsrtt
Databasid360
Bildnummer
 
G tillbaka
Bidra med information om bilden